Inžinierska kancelária Celprojekting
ČINNOSŤREFERENCIEKONTAKT

CELPROJEKTING

Profil spoločnosti :

Inžinierska kancelária Celprojekting, s.r.o. Ružomberok je projektovo-inžinierska kancelária, ktorá sa zaoberá hlavne projektovou, inžinierskou, konzultačnou, konštrukčnou a poradenskou činnosťou pre investičnú činnosť hlavne v celulozo-papierenskom priemysle,  ale aj v energetike, drevospracujúcom a chemickom priemysle a občianskej výstavbe.

IK Celprojekting, s.r.o. vznikla v roku 2000, postupným združovaním  projektantov, ktorí odišli z Celprojektu a.s. a majú mnohoročné skúsenosti s projektovaním  v celulózo-papierenskom priemysle Slovenska, Čiech, Rakúska, Poľska a pod. Jednotliví projektanti pôsobia ako samostatní živnostníci resp. spoločnosti s ručením obmedzeným.

Za šesť rokov činnosti boli pod hlavičkou IK Celprojekting, s.r.o. spracované projekty v Tente a.s. Žilina, Bukóza a.s. Hencovce, Harmanec-Kuvert, Mondy SCP. Okrem toho jednotlivé inžinierske kancelárie spracovali projekty v cel.pap. priemysle ako samostané zložky.


Základný predmet podnikania Inžinierskej kancelárie Celprojekting s.r.o.

  • zabezpečovanie komplexného inžinieringu pre stavby a technologické celky – hlavne v celulózo - papierenskom priemysle, energetike, chemickom priemysle a to združovaním kompetentných odborníkov a firiem
  • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  • podnikateľské poradenstvo a prieskum trhu
  • zabezpečovanie a vyhodnocovanie štatistických údajov celulozo -papier. priemyslu SR
  • technická príprava projektov pre čerpanie fondov EÚ
  • spracovanie projektov pre žiadosti o poskytovanie dotácií z rec.fondu SR

Štruktúra spoločnosti - schéma (.pdf)