Inžinierska kancelária Celprojekting
ČINNOSŤREFERENCIEKONTAKT

JÁN HOLKA - PPC

Ján Holka – PPC
Baničné 20                                 
Kancelária : Do Baničného 1
034 01 Ružomberok
Tel:  044 327 693
Mob.: 0905 531 030
E-mail: holka@plavisko.sk

ČINNOSŤ

Rozsah oprávnenia projektových prác

Technologické zariadenia stavieb – energetické zariadenia a siete, zariadenia chemického priemyslu

Popis projekčných činností

   • Projektovanie technologických celkov a zariadení v celúlozo –  
     papierenskom  a chemickom priemysle (umiesnenie výrobných  
     liniek a strojných zariadení)
   • Čerpacia technika
   • Potrubné rozvody (celulóza , voda , vzduch a iné médiá)
   • Kompresorové stanice
   • Oceľ. konštrukcie vrátane výrobných výkresov
   • Dymové klapky
   • Technicko – prevádzkové dokumentácie k strojným zariadeniam


REFERENCIE
                                                 
2006   Elektrofilter pre regeneračný kotol RK3 – Dymovody, Bukocel a.s., 
             Vranov n/T
2005   Logistické usporiadanie priestorov SHP Slavošovce po ukončení  
             nájmu NOTES a.s.
2004   Layout with safty points – Flowsheet , MONDI BP SCP a.s , 
             Ružomberok
2004   Doplnenie vákuového systému PM17, MONDI BP SCP a.s , 
             Ružomberok
2003   Linka na kationický škrob pre PM16 , SCP a.s. Ružomberok
2003   Trafikoncept  úpravne papiera pre PS18
2002   Obalové materiály pre N.A.G. skupinu – Potlačovací stroj,  
             SCP a.s.  Ružomberok
2002   Sklad hotových výrobkov PS18-Hydraul.rampy,Dymové klapky, 
             SCP a.s. Ružomberok
2001   Linka na slabú hmotu , SCP a.s. Ružomberok
2001   Bieliace veže D0 a D1-Oceľ. konštrukcie , SCP a.s. Ružomberok
2000   Premiestnenie baličky rysov LAMB , SCP a.s. Ružomberok
2000   Linka na kationický škrob PS8, SCP a.s. Ružomberok
1999   Rozvlákňovanie suchých celulóz pre PS7,PS8, SCP a.s. 
             Ružomberok
1999   Premiestnenie sekačky papiera z PS6 na PS7 , SCP a.s. 
             Ružomberok
1999   Dopravníkový systém z PS6 na PS7 , SCP a.s. Ružomberok
1998   Úpravňa papiera a odbyt. sklad PS7- Dymové klapky ,SCP a.s.
1998   Úpravňa papiera a odbyt. sklad PS7- Rozvody stlač. vzduchu , 
             SCP a.s. Ružomberok
1997   Rekonštrukcia ihličnatej linky - vnút.a vonk. potrubné rozvody, 
            SCP a.s. Ružomberok
1996   Neutralizačná stanica RaM SVa , VSŽ Košice
1995   Vytesňovacie varenie – kaustifikácia ,SCP a.s. Ružomberok
1994   Umiestnenie žeriavu Poclain , SCP a.s. Ružomberok
1994   Výroba TCF buničín, Stáčanie syntrónu a peroxid vodíka ,  Bukóza 
            Vranov  n/T

Do r. 1994 prax v projekčnej činnosti 18rokov(rekonštrukcie pap. strojov  
           SEPAP ŠTETÍ ,SCP a.s. Ružomberok..)